File: fifo_writer.c | Size: 2,560 bytes | Download file | Back to directory listing | BWPOW's homepage
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <signal.h>
#include <limits.h>
 
#define FIFO_FNAME "/tmp/moje.fifo"
#define MAX_BUF 1023
 
volatile int koniec=0;
 
void signal_sigpipe_handler(int signum)
{
 printf("Prisiel prikaz SIGPIPE (signum = %d), takze ruru asi zatvoril prijimac\n",signum);
}
 
void signal_end_handler(int signum)
{
 printf("Prisiel signal na ukoncenie (signum = %d)\n",signum);
 koniec=1;
}
 
int main(void)
{
 int fd,num,num2=0;
 char buf[MAX_BUF+1];
 
 // nastavime chytac na SIGPIPE, ktore nastane, ak sa pocas zapisovania zatvori rura na druhej strane
 signal(SIGPIPE,signal_sigpipe_handler);
 signal(SIGINT,signal_end_handler);
 signal(SIGTERM,signal_end_handler);
 
 umask(0777);
 if(mkfifo(FIFO_FNAME,0666)==-1){
  if(errno!=EEXIST){
   perror("Nepodarilo sa mi vytvorit ruru");
   exit(1);
  }
 }
 
 // Otvorime ruru na zapis a zaroven ako neblokujucu.
 // Tu nastane -1 aj v pripade, ze prijimatel este nezacal citat z rury (nema ju nikto otvorenu ako O_RDONLY).
 // To je teda rozdielne chovanie oproti blokovaciemu pristupu.
 fd=open(FIFO_FNAME,O_WRONLY|O_NONBLOCK);
 if(fd<0){
  perror("Nepodarilo sa mi otvorit ruru na zapis");
  exit(2);
 }
 
 while(!koniec){
  // naplnime string
  snprintf(buf,MAX_BUF,"< PID = %d, sprava = %d >",getpid(),num2+1);
 
  // Ideme poslat num+1 znakov.
  // Ak je pocet znakov mensi ako PIPE_BUF, tak by to malo byt atomicke (nemal by sa medzi to zamiesat ziaden dalsi odosielatel).
  // Navyse, ak nie je prave dost miesta v rure na celu spravu, tak nebude zapisane nic, vrati sa hodnota -1 a errno==EAGAIN.
  // Ak druha strana medzitym zavrie ruru, tak sa vrati -1 a errno==EPIPE.
  // Pri uspechu by to malo vratit pocet zapisanych bytov, teda v pripade, ze je vyziadana velkost mensia ako PIPE_BUF, tak
  // presne pocet vyziadanych bytov.
  printf("Posielam spravu \"%s\" (dlzka = %d bytov, PIPE_BUF = %d bytov)\n",buf,strlen(buf),PIPE_BUF);
  num=write(fd,buf,strlen(buf));
  printf("write vratil hodnotu %d\n",num);
 
  if(num<=0){
   if(errno==EAGAIN||errno==EWOULDBLOCK){
    printf("Nie je dost volneho miesta v rure. Skusime neskor.\n");
    if(koniec) break;
    sleep(1);
    continue;
   }
   else{
    break;
   }
  }
 
  num2++;
  if(koniec) break;
  sleep(1);
  if(num2>=10) break;
 }
 
 printf("Pre istotu zatvarame ruru z nasej strany a koncime.\n");
 close(fd);
 return 0;
}